اخبار

02
خرداد
خبری

رونمایی از سامانه یادنشان در مجموعه حافظیه شیراز

آموزش ها

18
اردیبهشت
آموزشی

تذکره مزارات خاک مصلی در شیراز

26
مهر
آموزشی

طریقه خواندن نماز میت

نماز میتواجب است بر هر ميّت مسلمان و بالغ نماز بخوانند و بر بچّه نابالغ اگر كمتر از ...

30
مرداد
آموزشی

نحوه نوشتن وصیت نامه